Wielka ksiega Tao − Lao-tsy 《道德經》 老子

III Jeśli się nie będzie ludzi wybitnych

Jeśli się nie będzie
ludzi wybitnych stawiać na świeczniku,
to lud nie będzie zawistny.
Jeśli się nie będzie cenić rzadkich dóbr,
to lud nie będzie kradł.
Jeśli się nie będzie wystawiać
na widok publiczny drogocenności,
to lud nie będzie się burzył.
Mędrcy kierują się takimi oto zasadami:
– opróżnić umysły, a napełnić brzuchy,
– osłabić ducha, a wzmocnić ciało.
Dzięki temu lud o niczym wiedział nie będzie
i niczego nie będzie pragnął.
Ci zaś, którzy już wiedzą,
nie będą w stanie niczego zdziałać.
Postępować należy tak, aby niczego nie robić,
a wtedy panował będzie ład.

bar.png, 541B

Pozostałe rozdziały

I Czego by o Nim nie mówić
III Jeśli się nie będzie ludzi wybitnych
IX Co za dużo, to nie zdrowo
XVII Doskonały władca
XX Przestańcie się uczyć
LXXXI Słowa wiarygodne nie są piękne
Wszystkie rozdziały

Copyrights for the Polish translation by: Jarosław Zawadzki ::  Tłumaczenia: chiński-polski